Mål 1: Utrydde alle former for fattigdom i hele verden

Vi regner gjerne fattigdomsgrensen på verdensbasis til å være 1,9 dollar pr dag pr person.

Den gode nyheten er at fattigdom i verden er halvert siden år 2000.  Den største forbedringen har skjedd i Øst og Sør Øst Asia, der 3 prosent av befolkningen levde under fattigdomsgrensen i 2013.  Afrika, sør for Sahara levde fortsatt 42 prosent under fattigdomsgrensen i 2013.  I verden totalt levde 11 prosent under fattigdomsgrensen.

Men hva med vår egen situasjon? Fattigdom er ikke bare en absolutt størrelse. For barnefamilier i Norge kan fattigdom også være et relativt begrep. Det er nok ingen som lever under 1,9 dollar – eller 15 kroner pr dag. I Norge regner vi grensen til inntekt under 321.000 etter skatt for en enslig forsørger med ett barn.

I norsk sammenheng, og med norske definisjoner, lever ett av ti barn i Norge i familier som er fattige over tid. Andelen er økende. Mange av disse bor i større byer, og i spesielt svake strøk i disse byene. Det er ofte også etniske grupper som ikke har kommet godt inn i lokalsamfunnet. Eneforsørgere representerer også en stor andel.

Les mer om bærekraftsmålene og delmål på FN-sambandets nettsider.