En av hindringene for kvinners deltakelse i det formelle arbeidslivet i Etiopia, er mangel på barnehagetilbud til de minste barna. I samarbeid med en rekke andre partnere, bistår Drøbak Montessori i å starte opp barnehager i det afrikanske landet.

Styreleder i Montessori Norge Ingrid Stange er grunnlegger og arbeidende styremedlem i Partnership for Change, som er involvert i flere prosjekter for å hjelpe kvinner i Etiopia.

Hun er glad for å være med på å gjøre montessoripedagogikk tilgjengelig i landet, og inviterer montessoribarnehager og -skoler til å bli med som faddere i prosjektet. For kvinner i Etiopia er utfordringene mange, forteller hun.

– Kvinner har tradisjonelt liten grad av frihet. De har lav utdannelse, og mange er analfabeter. Det gjør at de har lite å stille opp med når de blir utsatt for vold og maktmisbruk fra sine menn. Det gjør det også vanskelig for dem å gi barna en trygg oppvekst. Kunnskap om helse generelt, og reproduktiv helse spesielt er lav blant unge jenter og kvinner. Årlig går det for eksempel tapt 2,4 kvinneårsverk i skoler og på arbeidsplasser på grunn av mensen. Manglende sanitetsbind og tabu-holdninger gjør at jenter holder seg borte fra skolen, og at det er vanskelig å holde på en jobb. Til og med velutdannede kvinner har vanskeligheter i arbeidslivet fordi de ikke har et godt tilbud til barna. Derfor går de hjemme i fire år, og mister karrieremuligheter.

I dette prosjektet jobber de sammen med utdanningsmyndighetene, og Ingrid forteller at de er svært positive og ser behovet for et tilbud til de yngste barna.

– De er veldig positivt nysgjerrige på å ta utgangspunkt i montessoripedagogikk, samtidig som de er opptatt av at vi skal forholde oss til etiopisk kultur, som for øvrig er både rik og stolt. Husk at Etiopia aldri har vært en koloni, og det er en av verdens eldste kulturer. Nå er jo montessoripedagogikken basert på den virkeligheten det enkelte barnet lever i, og derfor vil den per definisjon ta vare på etiopisk kultur, på samme måte som den tar vare på vår norske kultur.

Medlemmer i gruppen som nå kurses i montessoripedagogikk har de funnet gjennom tidligere arbeid med organisasjoner i Etiopia.

–  Daglig leder i PfC, Anne-Karin Nygård og vår etiopiske ansvarlige har i en årrekke samarbeidet om å bygge opp Ethiopian Women’s Health Association (WHAE). Dette var fra den tiden Anne-Karin jobbet som generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening. Det er kvinner fra den organisasjonen som er med i prosjektet. WHAE har medlemmer fra alle samfunnslag og over stort hele Etiopia, men de som er med her har alle utdannelse på universitets- og høgskolenivå.

Les mer om PfC og barnehageprosjektet i Etiopia her.

Clare Healy Walls og Brid Walls holdt kurs i montessoripedagogikk i Etiopia våren 2018:

Etiopiere er et stolt, vakkert og sprudlende folk. De går høyreist med en aura av verdighet. De er stolte av landet sitt, og er raske til å fortelle at de er et av få afrikanske land som aldri ble kolonisert. Etiopia er i den delen av verden der det moderne mennesket har sin opprinnelse, og «Lucy», en av verdens eldste menneskelevninger (3,2 millioner år gammel) er utstilt på et museum i Addis Abeba. Etiopia var en del av den storslåtte babylonske sivilisasjonen, har ni regioner og to selvstyrende byer i et land uten kystlinje på størrelse med Frankrike og Spania – til sammen. Her lever over 80 ulike etniske grupper sammen i en befolkning på 107 millioner. Det er et stort og komplekst land.

Religion er viktig for etiopiere, enten de er etiopisk-ortodokse, koptisk-ortodokse, muslimer, tilhører ulike protestantiske kristne trossamfunn (i tillegg til et par andre religiøse grupper), og bønn er en viktig del av folks liv. Det kan faktisk være vanskelig å få sove etter kl. 4.30 om morgenen, når ulike religiøse grupper gjør sine høylytte bønnerop! Vår sjåfør som selv er protestant, fortalte at han og familien står opp kl. 4 om morgenen på søndager for å gå i kirken, og legger seg til å sove igjen etterpå. Familie er viktig for etiopierne, og barn har sin naturlige plass i dagliglivet overalt. Som alle andre, vil de det beste for sine barn.

Utdanningsmyndighetene er i gang med å utvikle et godt utdanningssystem. Ikke alt virker som det skal ennå, men de har en visjon og vet hvor de vil. Det er mangel på ressurser, og hjelp utenfra er velkommen – særlig fra frivillige organisasjoner. Og det var slik Montessori kom til Etiopia!

Ingrid Stange som er styreleder i Norsk Montessoriforbund tok kontakt med Waterpark Montessori International angående et prosjekt i en annen organisasjon hun jobber med, Partnership for Change. PfC er involvert i flere prosjekter i Etiopia for å hjelpe kvinner med å stå på egne ben. De oppdaget to problemer: Kvinner som hadde fått støtte av PfC til å gjennomføre en universitetsutdannelse (noen av dem i Oslo) hadde likevel sluttet å jobbe fordi de ikke hadde tilgang til et godt tilbud til barna mens de var på jobb. PfC jobbet også med vanskeligstilste alenemødre som trengte hjelp med de små barna sine. De ønsket å hjelpe disse kvinnene med å komme tilbake i arbeid, men igjen var et manglende tilbud til barna et problem. De etiopiske myndighetene har et system for barn fra de er fire år, mens det derimot ikke er noe offentlig tilbud til de barna som er yngre.

PfC satte sammen en gruppe på åtte personer med utdanning innen blant annet sosialt arbeid, psykologi og pedagogikk. Målet er at denne gruppen lager en læreplan for barn fra null til fire år. Myndighetene vil følge med på dette arbeidet, og forhåpentligvis legges grunnlaget for en nasjonal læreplan for de misnte barna i Etiopia. Men det er fortsatt et stykke fram dit. Først skal disse åtte studere montessoripedagogikk, trene opp 60 assistenter og drive fire pilot-barnehager. Deretter skal læreplanen skrives.

Og dette er bakgrunnen for vi, Clare og Brid, kom til dette store, komplekse og sjarmerende landet for et én uke langt kurs i mai! Dette var en stor begivenhet, og vi deltok på åpningen av prosjektet i Addis Abeba med administrerende direktør i PfC, Anne-Karin Nygård, den lokale organisatoren Birikit Terefe og prosjektkoordinator Arni Hole.

Vår oppgave var å kurse åtte modige og kloke mennesker i montessoripedagogikk for barn opptil fire år. De kunne ha valgt en helt annen pedagogikk og tilnærming, men heldigvis hadde Ingrid Stange foreslått montessori som en av de beste metodene. Deretter hadde teamet lest seg opp på pedagogikken og slått fast at montessoripedagogikken hadde det de var ute etter og at den ville passe til kulturen deres.

Vi hadde hverken tid eller mulighet til å tilby et fullt kurs for å bli montessoripedagog. Brid Walls, vår spesialist på nyfødte og småbarn, har vært hovedinstruktør på dette kurset. Sammen lagde vi et eget løp for den lille gruppen i Etiopia:

  • Et nettbasert studium av Montessori-teori fra mars til oktober 2018.
  • En oversikt over praktiske Montessori-aktiviteter for barn fra null til fire år gitt gjennom korte workshops med Brid i mai og september 2018.
  • Et nettstudium i hvordan adaptere prinsipper fra montessoripedagogikken i omsorgen for små barn, f.eks. når det kommer til helse, ernæring, søvn, do-trening og påkledning fra november til mai 2019.
  • Praktiske workshops om hvordan skape et tilrettelagt og forberedt miljø med Brid i september 2018 og januar og mai 2019.

Vi tok utgangspunkt i vårt kursprogram for 0-3, og la til noen «Practical Life» og sensoriske aktiviteter fra 3-6-programmet. Dette kurset er kortere enn de vi vanligvis tilbyr, men samtidig har det de essensielle delene.

Hittil har de åtte deltakerne virkelig elsket det de har lært. Mennene Natan og Berhane, Demeke og Merga, og kvinnene Mekdes, Abeba, Mihret og Metasebia er entusiastiske og hardtarbeidende. De møtes regelmessig for å diskutere arbeidet de gjør under kurset og for å planlegge prosjektet. De vet at det de gjør er viktig for landet deres.

Den største bekymringen deres var om de kunne få montessoripedagogikken til å passe sammen med deres egen kultur. De har en visjon og vil ha etiopisk montessori, ikke italiensk, norsk eller irsk montessori! De oppdaget snart at montessoripedagogikken virkelig er internasjonal, og at den kan passe til alle kulturer. Vi legger vekt på prinsippene i pedagogikken og viser hvordan de kan bruke dem. De ser at de kan bruke det meste av småbarnsmateriellet uten problemer. Og selvfølgelig oppdaget de snart at små barn er veldig like – uansett hvor de er i verden!

En annen bekymring flere av deltakerne hadde var språkopplæring. De hadde allerede lest mange bøker om hvordan dette skulle foregå for barna i alderen null til fire år, og lurte på hvordan montessoripedagogikken løste dette. Vi viste dem hvordan språkopplæring er en del av alle aktiviteter, og forklarte hvordan det legger grunnlaget for barnets selvfølelse. De likte veldig godt at vi brukte respektfull kommunikasjon uansett hvor gammelt barnet var og hvor mye det kunne forstå. De fikk også forståelse for hvor viktig orden i språket er også for de aller minste barna!

Nå føler kursdeltakerne seg tryggere og kunnskapsrike. Brid og jeg har blitt minnet på hvor viktig det er å bruke Montessoris prinsipper også når man utdanner voksne. Vi viser hvordan, vi trekker oss tilbake og observerer, og hjelper bare til når de ikke får noe til alene eller i gruppa. Én av deltakerne delte en åpenbaring som er spesielt viktig når det er snakk om «montessori in action» og å drive opplæring i et nytt land. Han hadde plutselig innsett at montessoripedagogikken ikke var en ny oppfinnelse, men en oppdagelse av mennesket. Hjemme hadde han sett hvordan moren hans lot et barn fortsette å helle vann i et vaskefat etter at det var fullt «fordi han trenger å gjøre det!», forklarte han. Dette er et av grunnprinsippene innen montessoripedagogikk. Særlig de minste barna må få lov til å tilfredsstille et behov, uansett hvor unødvendig (og grisete!) det kan virke for oss. Vi oppdaget at denne holdningen også er en del av etiopisk kultur, i hvert fall i de delene av landet der livet ikke har blitt for travelt.

Dette er grunnen til at vår lille gruppe har tatt til seg montessoripedagogikken. Den passer til kulturen deres. De har tro på at den først vil gi dem tyngde, kunnskap og frihet til å skrive en læreplan som vil bli forstått av andre som jobber innen utdanning i Etiopia. Deretter vil den styrke barna som møter den i barnehagene. Deres store utfordring vil være å holde fast ved grunnprinsippene og kjerneaktivitetene når de skal lære opp 60 assistenter, og når de skal skrive og implementere en ny læreplan. Vår store utfordring er å hjelpe dem med å identifisere hvilke prinsipper og aktiviteter som er umistelige, og som de må holde godt fast ved.

I dette prosjektet er vi også en del av en stor internasjonal bevegelse. FNs tusenårsmål har blitt oppdatert til de sytten bærekraftsmålene, som vi alle sammen jobber for å nå innen 2030. Målene tar for seg alt fra klimaendringer til utdanning. Norsk Montessoriforbund jobber allerede med dette gjennom Montessori2030, og prosjektet i Etiopia berører særlig tre av disse målene:

4. Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle, inkludert:

  • Innen 2030 sikre alle jenter og gutter tilgang til god og tidlig omsorg og førskole, slik at de er forberedt på å begynne i grunnskolen.
  • Innen 2030 oppnå en vesentlig økning i antall kvalifiserte lærere, blant annet gjennom internasjonalt samarbeid om lærerutdanning i utviklingsland, særlig i de minst utviklede landene og i små utviklingsøystater.

5. Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling, inkludert:

  • Sikre kvinner fullstendig og reell deltakelse og like muligheter til ledende stillinger på alle nivåer i beslutningsprosessene i det politiske, økonomiske og offentlige liv.

8. Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Vi ville se nærmere på dette prosjektet i lys av bærekraftsmålene. Hva har vi sammen gjort i Etiopia, hvilken rolle har Partnership for Change hatt og hva har Waterpark Montessori International bidratt med for å støtte dem?

Vi har bidratt til bærekraftsmål fire ved jobbe for å gi et godt tilbud og en utdanning til barn i de årene de er aller mest mottakelige. Vi har støttet utdanningen av 60 assistenter som vil ta del i en livslang læringsprosess i et montessorimiljø.

Vi støtter bærekraftsmål fem ved å hjelpe kvinner med å stå på egne bein ved å kunne jobbe. Og vi er så glade for at vi har fire menn og fire kvinner i gruppa – det er en god balanse når de skal nå ut og skape endringer i samfunnet.

I tillegg ser vi at alt i dette prosjektet støtter bærekraftsmål nummer åtte. Det vil skape arbeidsplasser og økonomisk vekst ved at begge foreldre kan fortsette å arbeide mens barna deres får et godt tilbud.

Under en diskusjon om den internasjonale barnekonvensjonen, fortalte flere i gruppen at forløperen til den afrikanske union hadde utviklet «The African Charter on the Rights and Welfare of the Child» for over tjue år siden. Det afrikanske kontinentet har hatt store og alvorlige utfordringer, som for eksempel fattigdom og noen ganger sult, apartheid, kjønnslemlestelse, barn som blir født med AIDS og mangel på livsviktige ressurser som rent vann. Dette er ikke nærliggende problemer for vår gruppe, men det var viktig for dem at vi skulle vite hvor annerledes verden var fra deres ståsted. Igjen ble vi minnet om at vi bare kan forberede, vise og trekke oss tilbake – og deretter være klare for å tre fram igjen hvis vi trengs. Det er slik vi må presentere montessoripedagogikken for vår lille gruppe med pionerer. Vi er overbevist om at Maria Montessoris visjon, grunnprinsipper og aktiviteter vil ha en viktig rolle å spille i utviklingen av et nytt pedagogisk tilbud til de minste barna i Etiopia.

Clare Healy Walls & Brid Walls
Waterpark Montessori International

Juli 2018