Norsk Montessoriforbund er en interesseorganisasjon for norske montessoriskoler og -barnehager.

Montessori 2030 er vår strategi for å bidra til å nå FNs 17 mål for bærekraftig utvikling innen 2030. Strategien ble vedtatt på Norsk Montessoriforbunds landsmøte i 2017.