Årets utgave av <2°C er nå tilgjengelig. Magasinet gir oppdatert kunnskap om klimaendringene og klimaløsningene vi trenger for å øke farten i omstillingen. <2°C kan lastes ned gratis av alle. Lærere kan bestille gratis klassesett.

Formålet med <2°C er å spre troverdig kunnskap om både klimaproblemet og klimaløsningene til et bredt publikum. Klimastiftelsen er ansvarlig utgiver, mens Bjerknessenteret for klimaforskning, NHH, NTNU og Universitetet i Bergen er prosjektets faglige samarbeidspartnere. Årets magasin har et opplag på 44 000 eksemplarer.

I 2019 har magasinet fått ny logo: <2°C.

– Vi har valgt å beholde det originale navnet fra 2012 til denne 8. utgaven, men endrer logoen noe for å synliggjøre at målet ikke lenger er å begrense oppvarmingen 2°C, men «godt under» 2°C. Det siste året har vi lært at forskjellen på 1,5°C og 2°C er betydelig, forklarer ansvarlig redaktør Anders Bjartnes.

Du kan lese mer om magasinet og laste det ned her. I tillegg kan du gå inn på egne skolesider med undervisningsopplegg, ressurser og tema: <2°C Skole