Grønt flagg
Grønt Flagg er en miljøsertifiseringsordning rettet mot barnehager og alle typer skoler. Ordningen er en del av det internasjonale Eco-Schools nettverket som drives av Foundation for Environmental Education (FEE). Formålet med Grønt Flagg er å styrke bærekraftig utvikling gjennom miljøundervisning. Ordningen er et verktøy for å innføre miljøledelse og en viktig drivkraft for kontinuerlig miljøundervisning. Les mer her.

Drøbak Montessoriskole (1.-10.) er Grønt flagg-skoler.

Prosjektarbeid
La barna og ungdommene se på bærekraftsmålene og hvordan vi kan bidra i vårt nærmiljø og i det store bildet. På Ølve Montessoriskule har elevene hatt et prosjektarbeid våren 2018. De har gått sammen to og to og sett et enkelt bæremål, og presenterte arbeidet sitt for resten av skolen og de foresatte på sommeravslutningen.