Mål 2: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk

Selv om antallet mennesker som lever i kronisk sult fortsatt er svært høyt, har andelen sunket fra 23,3 prosent i 1990-92 til 12,9 prosent i 2014-2016. 793 millioner mennesker er rammet av sult, mens nesten 2 milliarder opplever manglende matsikkerhet i perioder.

Det er på tide å tenke nytt om måten vi dyrker, fordeler og bruker maten vår. Hvis vi gjør det på riktig måte, kan jordbruk, skog og fisk sørge for næringsrik mat til alle, og samtidig være en viktig inntektskilde for mange.

Hva kan vi gjøre?

Redusere matsvinn og øke barnas bevissthet. Mange matpakker ender opp i søpla. Kan vi tilby at barna får den maten de trenger på skolen, og at restematen kommer til nytte? Kan noen i lokalmiljøet bistå med mat? I Kasfjord Montessoribarnehage får barna mat i barnehagen. Rester blir tatt fram til neste måltid eller frokost dagen etter. «Hos oss har vi ikke noen regel om at det må være brød til frokost, det kan like gjerne være stekt fisk fra i går.», pedagogisk leder Lill Jørgensen.

Skaffe matvarer til eget bruk gjennom kjøkkenhage, fiske, avtaler med gårdsbruk og lignende. Det skolen eller barnehagen ikke bruker selv, kan brukes som vare i elevbedrift eller gis bort.

Dele vår kunnskap om ernæring og matsvinn med de foresatte og lokalmiljøet.

Støtte organisasjoner som jobber for matsikkerhet og mot sult.

World Food Programme: Fem måter å bekjempe sult på som du mest sannsynlig ikke visste om