Mål 1: Utrydde alle former for fattigdom i hele verden

Vi regner gjerne fattigdomsgrensen på verdensbasis til å være 1,9 dollar pr dag pr person.

Den gode nyheten er at fattigdom i verden er halvert siden år 2000.  Den største forbedringen har skjedd i Øst og Sør Øst Asia, der 3 prosent av befolkningen levde under fattigdomsgrensen i 2013.  Afrika, sør for Sahara levde fortsatt 42 prosent under fattigdomsgrensen i 2013.  I verden totalt levde 11 prosent under fattigdomsgrensen.

Men hva med vår egen situasjon? Fattigdom er ikke bare en absolutt størrelse. For barnefamilier i Norge kan fattigdom også være et relativt begrep. Det er nok ingen som lever under 1,9 dollar – eller 15 kroner pr dag. I Norge regner vi grensen til inntekt under 321.000 etter skatt for en enslig forsørger med ett barn.

I norsk sammenheng, og med norske definisjoner, lever ett av ti barn i Norge i familier som er fattige over tid. Andelen er økende. Mange av disse bor i større byer, og i spesielt svake strøk i disse byene. Det er ofte også etniske grupper som ikke har kommet godt inn i lokalsamfunnet. Eneforsørgere representerer også en stor andel.

Hva kan vi gjøre?

Få mer kunnskap, for eksempel med det magiske klasserommet hos Redd Barna.

Støtt internasjonale organisasjoner som jobber med fattigdomsbekjempelse.

Ta kontakt med organisasjoner og andre hjelpetiltak i nærmiljøet, og hør hvordan dere kan bidra. Frivillige organisasjoner som Fattighuset i Oslo samler for eksempel inn klær, sportsutstyr etc. som deles ut til de som trenger det.

Snakk om fattigdom med barna. Vi kan ikke alltid vite hvem som er fattige. Hvordan er det i vårt nærmiljø? Koster det mye penger å være med på aktiviteter og arrangementer? Hva kan vi gjøre for å sørge for at alle blir inkludert uansett?

I desember 2019 hadde Bergsbygda Montessoriskole omvendt julekalender for barn i Porsgrunn