Mål 5: Oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling

Likestilling er en menneskerett. Det handler om å gi begge kjønn like rettigheter og muligheter til å bestemme over eget liv. Kvinners tilgang til utdanning, helsetjenester, arbeid og juridiske rettigheter er nødvendig for å skape utvikling i et land.

Hva kan vi gjøre?

Behandler vi gutter og jenter likt i barnehagen og skolen? Hva med de ansatte? Hva slags rollemodeller er vi? Er det helt tilfeldig hvem som gjør hva? Artikkel fra forskning.no: Ti tips for å unngå forskjellsbehandling

#HunSpanderer – jobber med forskningsbaserte løsninger mot ubevisst diskriminering og for å øke kjønnsbalansen i bedrifter.

Mange store hjelpeorganisasjoner jobber for å bedre jenter og kvinners rettigheter og muligheter, som for eksempel Plan Norge, Unicef og SOS Barnebyer, i tillegg til mange andre.