Mål 4: En god utdanning er grunnlaget for å forbedre menneskers liv. Jenter og gutter skal ha lik tilgang til utdanning med god kvalitet, og den skal være gratis.

Det har vært en enorm økning i andelen barn i verden som går på skole. Framgangen er spesielt stor når det gjelder jenter og kvinner. Det har også vært en formidabel forbedring i grunnleggende lese- og skriveferdigheter. Likevel er det fortsatt altfor mange som ikke kan lese og skrive.

Hva kan vi gjøre?

Som montessoriskoler og -barnehager jobber vi hele tiden med å tilby barn og unge en god utdanning. Vi kan jobbe for å spre kunnskapen vi har om barn og unges utvikling og læring, og hvordan vi tilrettelegger for den.

Kan vi hjelpe en montessoriskole eller -barnehage i et annet land som ikke har like mange ressurser? Hvert år arrangerer Ølve Montessoriskule et løp der de samler inn penger til en vennskapsskole i Tanzania. Pengene blir brukt til montessorimateriell skolen trenger.