Mål 12: Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre

Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser.

Bærekraftig produksjon innebærer å minske ressursbruk, miljøødeleggelse og klimagassutslipp når en lager en vare. På sikt vil dette føre til økonomisk vekst, begrense klimaendringer, og øke livskvaliten til mennesker på jorda. For å presse bedrifter til å produsere bærekraftig kan staten blant annet innføre lover og avgifter, og investere i miljøvennlig teknologi.

I dag forbruker vi mer enn hva som er miljømessig bærekraftig. For å sikre gode levekår for nåværende og fremtidige generasjoner må også hver enkelt forbruker endre livsstil.

Hva kan du gjøre?

Factlines
Som innkjøpere og brukere av produkter til vår drift – alt fra montessorimateriell til PC-er og bygningsmateriell – har vi til nå hatt begrenset innflytelse. Dels er vi for små enkeltvis til å kunne stille krav til våre leverandører, og dels har det ikke eksistert gode metoder for å skaffe kunnskap om leverandører og underleverandører. Derfor har Norsk Montessoriforbund inngått en avtale med Factlines.

Factlines er et norsk selskap som tilbyr et system for å kunne kartlegge våre viktigste leverandørers produksjons- og leverandørkjeder. Ved å ta i bruk dette systemet, kan vi sikre oss at vi ikke i uvitenhet kjøper produkter og tjenester som er produsert av underbetalte arbeidere, eller at produksjonen forurenser unødig.

Grønt flagg
Grønt flagg er en miljøsertifiseringsordning rettet mot barnehager og skoler. Grønt Flagg driftes i Norge av FEE Norway, men er en del av det internasjonale Eco-Schools programmet, som er det største nettverket i verden av barn og unge som jobber med utdanning for bærekraftig utvikling. Ordningen som bygger på 7 kriterier er et verktøy for å innføre miljøledelse og en drivkraft for kontinuerlig miljøundervisning, men hoved-essensen i arbeidet går ut på å inkludere både barn/elever og voksne i praktiske og aktive miljøtiltak.

Reparer i stedet for å kaste: Gi klærne dine forlenget levetid

Kildesorter og komposter hage- og matavfall: Last ned kompostheftet «Ren jord» gratis her.